Yıldırımlar Lastik Kaplama

Uygulama Görüntüleri

LASTİK KAPLAMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

TEKNOLOJİ:

Lastik kaplama teknolojisi:

  • Karkasların hassas kontrollerden geçirilerek, kaplamaya uygun olup olmadığına karar verilmesi,
  • Kullanılmış lastiğin aşınmış sırt yüzeyinin gövdeden tamamen sıyrılıp temizlenmesi,
  • Gövde performansını etkilemeyecek türdeki arızaların tamir edilip giderilmesi,
  • Gövdenin yeni bir sırt tabakası ve deseni yapıştırılarak kaplanması ve bu yeni sırtın basınç altında pişirilerek gövde ile bütünleşmesinin sağlanması,
  • Üretimi tamamlanmış olan kaplama lastiğin son kontrollerinin yapılarak, görüntü olarak da hazırlanıp kullanıma hazır onayının verilmesi, aşamalarını içerir.


1) İlk Kontrol:

Başarılı bir kaplama sağlam bir temel üzerine kurulmalıdır. İlk kontrol,   aşınmış bir gövdenin kaplama için kabul veya reddedileceğini tespit eder.  Kaplama işleminin hayati adımlarından biri, ön kontrol aşamasıdır. Lastik gövdesindeki imalat hataları, tamir edilemeyecek yaralar ve aşırı yaşlanma kontrol edilir. Yeni sırt ömrünü kaldıramayacak gövdeler reddedilir. İlk kontrolde ultrason ve lazer gibi gelişmiş teknolojilerden de yararlanılmaktadır. Lastiği kaplamaya kabul eden firma kendi adını ortaya koymaktadır. Ön kontrol tüm kaplama işleminin başarısına esas teşkil eder.

2) Raspalama (Traşlama):
Aşınmış sırt traşlanarak alınır, başarılı kaplama için raspa işleminin uygun yapılması zorunludur. Lastik raspa makinesine takılarak şişirilir. Raspa bıçakları aşınmış sırt malzemesini alırken gövde yeni sırta uyum sağlayacak doğru şekil, ebat ve dokuda döndürülerek raspalanır. Her lastik tipinin belirli bir sırt genişliği, profili ve çap ölçüsü vardır. Gövde, en iyi yol-sırt birleşmesini sağlayacak şekilde raspalanır. Lastik kaplamada tecrübenin önemli bir göstergesi tavsiye edilen ölçülere tam uygun raspa yapılmasıdır. Bir çok kez raspalanmış lastik yenisinden daha düzgün ve yuvarlaktır.

3 - 4 ) Gövdenin Hazırlanması ve Tamir:

Raspadan sonra lastik gövdesinde bulunan limitler dahilindeki yaralar tamir edilir. Tamir uzmanı hangi yaraların tamir edilip hangilerinin edilemeyeceğini anlayacak şekilde eğitilmiştir. Aşırı yaralanmış lastikler reddedilir. Kaplama işleminde tamir önemli bir operasyondur. Doğru gerçekleştirilmiş bir tamir en az orjinal gövde yapısı kadar sağlamlık sağlar.

5) Sırt Uygulaması:
Tamir tamamlandıktan sonra raspalanmış gövde yeni bir sırt için hazırdır.
Soğuk Kaplamada (ön pişirimli sistem), sırt kauçuğu imalatçısı tarafından önceden kalıpta pişirilmiştir. Yani kaplama üreticileri, bunu hazır olarak satın alırlar. Kaplamacı değişik desen, genişlik ve kalınlarda şerit olarak üretilmiş sırtlar arasında uygun olanı seçer. Hazır sırt ile gövde arasına, yapışmayı sağlayacak bir pişmemiş kauçuk tabakası (cushion gum) yerleştirilir. Hazırlanmış gövdeye uygun genişlikteki sırt uygulanır. Lastik daha sonra pişirme kazanına yerleştirilir.

6) Pişirme:
Yeni sırt malzemesinin hazırlanması, lastik gövdesine yapıştırılması işlemine pişirme veya vulkanizasyon denir. Soğuk kaplamada, pişirme elektrik veya buharlı sistem ile ısıtılmış basınçlı kazanın içinde gerçekleşir. Yeni sırt uygulanarak hazırlanmış gövdeler, belirli bir süre basınç ve ısı uygulanan kazana konularak pişmemiş kauçuk tabakası pişirilir ve böylece sırt lastik gövdesine tam yapışır.

7) Son Kontrol:
Kaplama işlemi son kontrol aşaması ile biter. Bu istasyonda, tüm kaplanan lastikler müşteriye sağlam ve görüntü olarak iyi durumda teslimi garantilemek için, dikkatle kontrol edilirler. Yeterli görülen lastikler markalanır ve performansı yanında, görüntü olarak da yeni lastiklerden farklı olmaması amacı ile boyanabilirler.

SONUÇ:

  • Kaplama Sektörümüzde yakın gelecekte;
  • Kullanıcı bilincinin gelişmesi, ilk ömürlerinde lastiklere gerekli şekilde bakılarak, kaplama kullanımının yaygınlaşması,
  • Kaplama kullanımının sadece ekonomik değil, çevre koruma için de bir zorunluluk olduğunun kabul edilmesi,
  • Bireysel tüketiciler yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının da kaplama kullanımını yaygın bir standart haline getirerek öncülük etmeleri.
  • Yeterli teknolojiye sahip oldukları tespit edilen kaplamacıların kaplanabilir karkas teminini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, gibi gelişmelerin hızla gerçekleşmesi beklenmektedir.

Uygulama sonrası görüntüler;